Functiebeschrijving ballenbeheerder

Functietitel: Ballenbeheerder
Verantwoordelijkheden:
1. Inzameling en controle van volleybalballen: In juni verzamel je alle volleybalballen van de vereniging, voer je een grondige controle uit op de juiste ballennummers, balhoeveelheden en de staat van de ballen. Eventuele problemen rapporteer je aan de penningmeester.
2. Bijhouden van de inventaris: Je onderhoudt een gedetailleerde Excel-inventaris van de volleybalballen, inclusief informatie over de staat, het unieke nummer, het uitgiftejaar en eventuele vervangingen.
3. Bepalen van het aantal nieuwe ballen: Je zorgt ervoor dat elk team minimaal 1 ballentas met 6 ballen heeft. Ballen worden standaard na 9 jaar vervangen, maar je bepaalt op basis van slijtage of vervanging eerder nodig is. Het aantal nieuw te bestellen ballen geef je voor 1 juli door aan de penningmeester.
4. Tassencontrole: Naast de ballen zelf controleer je de staat van de ballentassen, zorgend dat ze in goede staat zijn voor gebruik. Elke ballentas krijgt een label met daarop de teaminitalen aan de ene kant en aan de andere kant welke ballennummers in de tas horen. Het aantal nieuw te bestellen ballentassen + labels geef je voor 1 juli door aan de penningmeester.
5. Uitgifte van ballen: In augustus deel je de ballen uit aan de teams voor het nieuwe seizoen, ervoor zorgend dat elk team het juiste aantal ballen met nummering en een ballentas met label ontvangt. Je coördineert de uitgifte, bepaald de ophaaldatum en houdt bij welke ballentassen zijn opgehaald. Het overzicht van de ballennummers per team verspreid je in de aanvoerdersapp en op de website.
6. Opslagruimte beheren: Je hebt een opslagruimte voor de volleybalballen van juni tot begin augustus.
7. Nummeren van ballen: Elke bal wordt gemarkeerd met een uniek nummer en het jaartal van uitgifte met een merkstift (bijv. 110-20 eerst het unieke nummer en daarna de laatste 2 cijfers van het uitgiftejaar).
8. Teaminitialen aanbrengen: Gebruik een uitwisbare stift om de initialen van elk team op hun toegewezen ballen te markeren voor gemakkelijke identificatie.

Deze functieomschrijving waarborgt de inzameling, opslag en uitgifte van ballen welke tussen juni en augustus plaatsvindt.
De tijdsbesteding is ongeveer 10 uren rondom begin juni en 20 uren rondom begin augustus.