Organisatie en taken

Hieronder ziet u de organogram van volleybalvereniging Ritola. Tevens vindt u daarbij de verwijzing naar een beschrijving van alle taken binnen de vereniging die moeten gebeuren om de vereniging te laten bloeien. Dit plaatje is nooit af. Doorlopend vragen we ons af of de structuur nog handig is, of er meer nodig is of dat taken kunnen komen te vervallen.

Onderstaand de link naar het takenpakket document. De beschrijving van de taak willen we zo duidelijk mogelijk zodat iedereen zich een goed beeld kan vormen wat er moet gebeuren om inhoud te geven aan de taak. We streven er naar om deze inhoud te koppelen aan het organogram, zodat je door te klikken op een blokje in het plaatje je een beschrijving krijgt. Maar nu eerst nog in één groot document.
ritola-volleybal-takenpakket-2016-11-08

Huidige openstaande taken:
Voorzitter
Ballenbeheerder
Kledingcoördinator
Beachtrainingcoördinator
Beachvelden beheerder

Bij onze vereniging hebben we tijdens onze jeugdwedstrijden een zaalwacht. Elk team wordt eens in de zoveel weken geacht daar invulling aan te geven en in onderstaand document staat beschreven wat er van een zaalwacht wordt verwacht.
In het kort:

  • Klaarzetten van laptops voor wedstrijdregistraties
  • Toezicht houden op klaarzetten maar vooral ook afbreken van de velden en de zaal en kleedkamers weer netjes opleveren
  • Aanspreekpunt voor gastteams en publiek
  • Aanspreken van publiek, spelers, scheidsrechters indien er niet correct met zaal en/of materiaal en/of situaties wordt omgegegaan.

Het algemene doel is: correct laten verlopen en gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de wedstrijden.

Zaalwacht informatie