Afmelden

Ledenadministratie

Aanmeldingen en afmeldingen vinden plaats bij de ledenadministratie.
Aanmeldingsformulieren zijn te vinden op:
Formulieren zijn hier te vinden:Aanmeldformulieren

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 juni van het verenigingsjaar schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie (Jenneke Leefsma) te gebeuren. Op voorwaarde dat die opzegging na 1 juni tot gevolg heeft dat de contributie verplichting voor het (volgend) gehele verenigingsjaar blijft bestaan. Het mailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@ritolavolleybal.nl