Lidmaatschap

Contributie

De contributie van onze vereniging is opgebouwd uit bondscontributie, verenigingscontributie en een aparte bijdrage voor leden die twee keer in de week trainen. De contributie wordt als volgt geïnd per automatische incasso:

 1. Eind september: bondscontributie 25% en verenigingscontributie 25%
 2. Eind november: bondscontributie 25% en verenigingscontributie 25%
  3. Eind januari: bondscontributie 25% en verenigingscontributie 25%
  4. Eind maart: bondscontributie 25% en verenigingscontributie 25%
OnderdelenTotaal
Senioren in teams die 2x per week trainen€ 252,00€ 390,00
Senioren in teams die 1x per week trainen€ 187,00€ 325,00
Bondscontributie senioren€ 138,00
Jeugdleden in teams die 2x per week trainen€ 160,00€ 235,00
Jeugdleden in teams die 1x per week trainen€ 115,00€ 190,00
Bondscontributie jeugdleden€ 75,00
Mini's in competitie die 2x per week trainen€ 160,00€ 207,00
Mini's in competitie die 1x per week trainen€ 115,00€ 162,00
Bondscontributie mini's in competitie€ 47,00
Mini's die 2x per week trainen€ 160,00€ 169,00
Mini's die 1x per week trainen€ 115,00€ 124,00
Bondscontributie mini's zonder competitie€ 9,00
Recreanten€ 115,00€ 124,00
Bondscontributie€ 9,00
Recreanten zonder trainer€ 75,00

De betaling van de contributie wordt via een automatisch incasso geregeld. Hiervoor moet onderstaande
machtiging , hiervoor moet je minimaal 18 jaar zijn en anders door je ouder(s) of voogd worden ingevuld en ondertekend.  Opzegging van het lidmaatschap dient
voor 1 juni van het verenigingsjaar  per email bij de ledenadministratie
(ledenadministratie@ritolavolleybal.nl) te gebeuren. Op voorwaarde dat die opzegging na 1 juni tot gevolg heeft
dat de contributie verplichting voor het (volgend) gehele verenigingsjaar blijft bestaan.

Redenen hiervoor zijn dat na 1 juni de teams geformeerd worden, inschrijfgeld voor de bond afgedragen moet worden, trainers worden aangesteld en zaalhuur wordt gereserveerd, waarvoor kosten worden gemaakt.

 

Inschrijfformulier

Aanmeldformulier
Geslacht
voor... *
Aantal keer trainen per week
Eerder lid van de Nevobo?


Als je competitie gaat spelen hebben we een pasfoto van je nodig, en deze kun je mailen naar ledenadministratie@ritolavolleybal.nl
of
* In dit formulier de pasfoto uploaden.
De foto's moeten aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het dient een actuele, goedgelijkende pasfoto te zijn
 2. Van voren genomen (oriëntatie portrait)
 3. Ogen goed zichtbaar
 4. Kleurenfoto
 5. Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
 6. Resolutie 600x800 pixels
 7. Verhouding 3x4
Pasfoto

Maximum file size: 1MB

Machtiging automatische incasso van contributie

De betaling van de contributie wordt via een automatisch incasso geregeld. Hiervoor moet onderstaande
machtiging, hiervoor moet je minimaal 18 jaar zijn en anders  door je ouder(s) of voogd worden ingevuld en ondertekend. Opzegging van het lidmaatschap dient
voor 1 juni van het verenigingsjaar schriftelijk of per email bij de ledenadministratie
(ledenadministratie@ritolavolleybal.nl) te gebeuren. Op voorwaarde dat die opzegging na 1 juni tot gevolg heeft
dat de contributie verplichting voor het (volgend) gehele verenigingsjaar blijft bestaan.