Gedragsregels

Gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Het instellen van gedragsregels laat zien dat een vereniging werk maakt van het tegengaan van Seksuele Intimidatie en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de vereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Vandaar dat we deze op ledenbijeenkomsten benoemen en op de website toegangkelijk maken. Alle (structurele) begeleiders krijgen een kopie en een getekend exemplaar wordt door de secretaris bewaard in het archief.

De gedragsregels zijn HIER te vinden.