AVG

U heeft niet voldoende rechten om dit formulier te bekijken

Zuidlaren, februari 2019

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders en/of verzorgers,
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU). In het algemeen geldt dat voor publicatie van persoonsgegevens, en foto’s waarop
iemand herkenbaar is, toestemming nodig is van degene die op de foto staat of toestemming
van diens ouders/verzorgers.
Regelmatig worden er foto’s/filmpjes van wedstrijden en activiteiten gemaakt die we
vervolgens kunnen plaatsen op onze website en/of sociale media. Om dit straks nog te mogen
doen, hebben we je toestemming nodig. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s.
Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden of andere betrokkenen bij de club schade
kunnen ondervinden.
Wanneer een lid minderjarig is, vragen we zijn/haar ouders om toestemming te geven voor
het plaatsen van foto’s. Het is goed om het geven van toestemming samen met uw
zoon/dochter te bespreken. Als de keuze thuis besproken wordt, dan weet het kind zelf
waarom het gebruik van foto’s of video’s wel of niet mag. Het is mogelijk dat
ouders/verzorgers niet willen dat foto’s van hun kinderen op internet verschijnen.
Toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere personen foto’s maken tijdens wedstrijden en
activiteiten. Ritola heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze personen
terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
Met deze brief vragen wij u aan te geven waarvoor Ritola beeldmateriaal van jou of van uw
zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kun je zien voor welk doel de
verschillende opties gebruikt worden. Je mag natuurlijk altijd de gegeven toestemming
intrekken. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven. Jaarlijks zullen we
iedereen opnieuw vragen dit toestemmingsformulier in te vullen. Zonder toestemming zal er
geen beeldmateriaal gebruikt en gedeeld worden.
Wil je daarom onderstaande vragen invullen en dit formulier ondertekenen? Graag inleveren
bij één van de bestuursleden, of mailen naar avg@ritolavolleybal.nl. Het volledige privacy
beleid is vanaf heden te vinden op onze website.
Alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

Roderik de Vries
Voorzitter Ritola Volleybal

Hieronder vind u het toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal