Beleidsstukken

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de vereniging. Dit document geeft weer waar we als vereniging voor staan en waar we als vereniging naar toe willen werken. Een vereniging voor en door (ouders/verzorgers van) leden.

Ritola Volleybal Beleidsplan (2014-10-07)

Technisch beleidsplan

Daarbij hebben we ook het Ritola Volleybal Technisch Beleidsplan (2014-09-18) waarin beschreven staat hoe we vooral onze jeugdopleiding vorm geven. Hoe, waarop en wanneer wordt er getraind? Hoe komen we tot het selecteren van teams? Allemaal te lezen in dit plan.

Ballen beleid

Ook voor het beheer van de ballen is een beleidsplan opgesteld. Ieder team heeft een ballentas met ballen waarvoor het verantwoordelijk is. Bal kwijt? Dan betalen voor een nieuwe bal als team! Lees er alles over en zie waar welke ballen horen te zijn in dit document Ritola Volleybal Beleidsplan Ballen en uitvoering (2014-11-11)

VOG

Een ander onderdeel van het beleid is de invoering in 2014 van het hebben van een VOG verklaring voor alle trainers en vaste (ingeroosterde) coaches. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan door de secretaris worden aangevraagd voor de trainer/coach via de website gratisvog.nl. Als de aanvraag is afgerond voor de vereniging, krijgt de betreffende persoon een e-mail bericht om de aanvraag verder af te ronden.  Met een VOG willen we als vereniging voorkomen dat er trainers/coaches binnen de vereniging actief zijn die daar niet geschikt voor zijn volgens de overheid. Tevens vragen we ook een VOG verklaring voor iedereen die toegang heeft tot de rekeningen van de vereniging.

Vergoedingen

Verder is er nu vastgelegd hoe we omgaan met vergoedingen voor trainers en trainersopleidingen. Het staat beschreven in dit document
ritola-volleybal-beleidsplan-vergoedingen-2016-05-23

Wedstrijdkleding

De wedstrijdshirts worden vanaf nu door een lid zelf aangeschaft. Lees er alles over in dit beleidsplan.
ritola-volleybal-beleidsplan-wedstrijdshirts-2016-10-07

Vragen? info@ritolavolleybal.nl.

Sportiviteitscode

Ritola is een gezellige vereniging en dat willen we zo houden. Om het voor iedereen heel duidelijk te maken wat we bij Ritola volleybal verstaan onder sportiviteit bij de verschillende rollen die je kan hebben is dit vastgelegd in een document. Door hier kennis van te nemen kan je een ander er op aanspreken indien je merkt dat deze zich niet volgens deze richtlijnen gedraagt. De code kan je HIER vinden.

Gedragsregels

Gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Het instellen van gedragsregels laat zien dat een vereniging werk maakt van het tegengaan van Seksuele Intimidatie en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de vereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Vandaar dat we deze op ledenbijeenkomsten benoemen en op de website toegangkelijk maken. Alle (structurele) begeleiders krijgen een kopie en een getekend exemplaar wordt door de secretaris bewaard in het archief.

De gedragsregels zijn HIER te vinden.

Zin om mee te doen?