Hallo allemaal,
Zaterdag 26 september is de 1e training “Weerbaarheid Scheidsrechter” gegeven. De deelnemers vonden het een hele goede training en een gemiste kans voor degenen die niet zijn gekomen. Onder de enthousiaste leiding van Luuk Somers konden de deelnemers in alle rust vragen voorleggen en met elkaar over wedstrijdsituaties overleggen.
Een paar van de vele punten die passeerden:

  De officiële spelregels:

 1. De deelnemers moeten de “Officiële Volleybal Spelregels ” kennen en ze strikt nakomen.
 2. De deelnemers moeten de beslissingen van de scheidsrechters sportief aanvaarden, zonder daarover in discussie te gaan. In geval van twijfel mag alleen via de aanvoerder in het veld opheldering worden gevraagd. Opheldering vragen is wat anders dan commentaar geven!
 3. De deelnemers moeten zich onthouden van handelingen en gedragingen die tot doel hebben de beslissingen van de scheidsrechters te beïnvloeden of fouten van hun team te verbergen.
 4. De deelnemers moeten zich respectvol én in de geest van “fair play” gedragen, niet alleen ten opzichte van de scheidsrechters, maar ook ten opzichte van andere officials, de tegenstander, teamgenoten en toeschouwers
  Een scheidsrechter in een volleybal wedstrijd neemt tussen de 800 – 1000 beslissingen tijdens een wedstrijd. Natuurlijk maak je fouten en dat mag ook. Leer er van voor een volgende keer.
  Een volleybalwedstrijd bestaat voor slechts 26% uit actief spel. Discussies over beslissingen van scheidsrechter helpen daar niet bij, niet toe staan.
  Een coach heeft afgezien van het aanvragen van een time-out niets met de scheidsrechter van doen tijdens een wedstrijd. Een ‘lastige’ coach wordt via de aanvoerder van een team aangesproken op zijn gedrag en gemaand zich met zijn team te bemoeien en verder niet.
  Maak gebruik van de mondelinge waarschuwing via de aanvoerder en zo nodig de kaarten.

En nog veel meer, maar vraag de deelnemers die kunnen je er volop over vertellen.
Met vriendelijke groeten,   Karel van der Velden