Beste leden,
We kunnen gelukkig blijven doortrainen ondanks de extra maatregelen. De jeugdteams onder de 18 kunnen gewoon blijven trainen zonder de 1,5 meter afstand. Echter vragen de extra maatregelen voor de seniorenteams wel aanpassingen. Als bestuur willen we de seniorenteams vragen deze maatregelen zeer serieus te nemen en na te leven.
In het kort zijn de spelregels voor volwassenen bij het sporten in onze Gemeente:
* Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
* Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje op een volleybalveld.
* Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).

En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
* de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
* er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
* zij niet mengen.

Deze week (tot 24 oktober) kan getraind worden door de seniorenteams met in acht neming van deze richtlijnen.

Mocht een seniorenteam daarna verder willen trainen, dan moet dit worden aangegeven voor zaterdag 24 oktober. We kunnen namelijk de zaalhuur terugkrijgen als er niet getraind wordt. Stuur als jouw team wil trainen dan een reactie naar: penningmeester@ritolavolleybal.nl.

We gaan ervan uit dat de teams en trainer zelf met gepaste trainingsvormen komen die deze spelregels in acht nemen. Blokkeren is niet mogelijk!
Op de Nevobo site staan hiervoor gepaste trainingsvormen.
Ook gaan we ervan uit dat de teams zelf een verdeling maken, wie wanneer trainen zodat de maximale aantallen niet overschreden worden.

Mocht een team zich niet aan de richtlijnen houden, dan kan het bestuur besluiten de trainingen van het team gedurende een periode te annuleren.

Met sportieve groet,

Bestuur Ritola Volleybal