Al jaren blijkt er bij volleybalvereniging Ritola toch een tekort te zijn aan spelverdeelsters. Als jeugdcommissie hebben we in overleg met een aantal jeugdtrainers besloten om een aantal spelverdeelsters training te organiseren.
De training vindt plaats op de woensdag en de eerste training start op 16 maart van 17.30 – 18.15 in sporthal De Zwet.
We gaan in die drie kwartier druk aan de slag met de bovenhandse techniek en daaruit voortvloeiend het spelverdelen.

Wil je ook zulke mooie set ups geven; je bent van harte welkom op woensdag 16 maart. Deze training vindt iedere week plaats en in ieder geval tot eind april.