Hallo allemaal,

Hierbij weer een nieuwsbrief met als belangrijkste onderwerp:

    Een veilig sportklimaat

.
Dit is één van de, zo niet het belangrijkste punt voor onze vereniging. Als bestuur proberen we daar invulling aan te geven middels:
Vertrouwenscontactpersoon binnen Ritola Volleybal
Gedragsregels
Sportiviteitscode
– VOG verklaring voor iedereen die met minderjarigen werkt

Wees alert op signalen. Spreek elkaar aan op gedrag dat niet in overeenstemming is met onze gedragsregels en sportiviteitscode en neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon indien de drempel naar train(st)er, commissie of bestuur te groot is.

Maar ook… nadenken over een nieuw logo… Lees er alles over in de nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Ritola volleybal Nr 5 2017 – 2018 januari