In de ALV van 23 oktober zijn de contributies voor het komende seizoen weer vastgelegd. Er is besloten alleen de ledencontributie mee te laten indexeren met de indexatie van de zaalhuur. De rest van de bijdrages blijft gelijk in vergelijking tot vorig jaar.
Kijk bij Vereniging -> Contributies, of klik op deze link