7 november 2021

Betreft: Coronamaatregelen per 6 november 2021 Ritola Volleybal

Beste leden en ouders van leden,

Afgelopen week werd definitief bekendgemaakt dat een coronatoegangsbewijs verplicht wordt
gesteld voor deelname aan georganiseerde binnensport per 6 november.

Vanzelfsprekend is er begrip voor de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus de kop in te
drukken. Echter, de gekozen maatregel om een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen om deel te
kunnen nemen aan georganiseerde binnensport is ontzettend lastig uitvoerbaar en raakt de
kernwaarden van de verenigingssport.

Ook wij als volleybalvereniging worden geraakt door deze maatregelen bij zowel trainingen als
wedstrijden. Hieronder wordt kort ingegaan op de coronamaatregelen en de gevolgen voor onze
trainingen en wedstrijden.

Coronamaatregelen

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor georganiseerde sportbeoefening
vanaf 18 jaar in binnensportlocaties zoals: sportschool, sporthallen, gymzalen en zwembaden. Het
gebruik van het coronatoegangsbewijs (CTB) is ook verplicht voor publiek bij sportwedstrijden, zowel
professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.
Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt het gebruik van het coronatoegangsbewijs
vanaf 13 jaar.

De beheerder van de accommodatie is verantwoordelijk voor de controle van het
coronatoegangsbewijs. Bij onbemande accommodaties met zogenaamd ‘sleutelbeheer’, dus
sleutel/pasjestoegang door gebruiker, wordt de verantwoordelijkheid voor controle belegd bij de
betreffende gebruiker.

De gemeente heeft de verenigingen afgelopen week een brief gestuurd waarin zij alle
verantwoordelijkheid voor de controle van het CTB naar onze mening onterecht beleggen bij de
verenigingen. Naar onze mening is hun standpunt in strijd met het sportprotocol NOC*NSF en ook
wat andere gemeenten hierover communiceren. Dit zullen we komende week ook kenbaar maken
aan de gemeenten. Uiteraard hebben wij ook een verantwoordelijkheid en daarom is met de
beheerder van de Zwet besproken hoe de controle voor hem en ons uitvoerbaar zou zijn.

Gevolgen voor trainingen en wedstrijden

Trainingen
– Jeugd
Geen gevolgen: jeugd is onder de 18 jaar en trainer is functioneel aanwezig en hoeft geen CTB te
tonen. In principe blijven de ouders, zoals al gebruikelijk was, buiten bij het brengen van kinderen.
De ouders van de mini’s moeten een CTB laten zien als ze wel naar binnen willen in de Zwet. Controle
CTB gebeurt door de beheerder.
– Senioren
De teamleden nemen altijd hun CTB mee. Trainen is alleen mogelijk met een CTB. Trainers doen de
check bij de ingang van de zaal of trainingsveld en voorafgaand aan de training. I.o.m de teamleden
houdt de trainer bij wie er gecheckt is en een groen vinkje heeft zodat er niet bij alle trainingen
opnieuw gecheckt hoef te worden. Uiteraard moet op verzoek het CTB door het teamlid wel getoond
kunnen worden bijvoorbeeld bij controle door BOA’s.

Wedstrijden
– Uit
Voor vertrek controleert het team of iedereen die een CTB moet laten zien op de sportlocatie die ook
bij zich heeft. Dit te voorkoming van problemen bij het betreden van de bezoeken sportlocatie. De
ouders die kinderen rijden naar een uitwedstrijd en de wedstrijd gaan kijken zijn publiek en moeten
derhalve een geldig CTB laten zien.
– Thuis
In principe gebeurt de controle CTB door de beheerder met als uitzondering 2 situaties waarbij er
veel sporters en publiek verwacht wordt die 18 jaar of ouder zijn, te weten:
* De thuisspeelavond van de senioren op de vrijdagavonden met een (nagenoeg) vol programma;
* Mini toernooi.
Door de dan te verwachten drukte nemen wij als vereniging ook onze verantwoordelijkheid en zullen
we met 2 personen vanuit de vereniging (waarvan 1 bestuurslid) samen met de beheerder
controleren op een geldig CTB. We vragen vriendelijk om het CTB te tonen, maar gaan niet in
discussie. Bij weerstand bij de controle zal de beheerder indien nodig handhaving inschakelen.

Let op! Van 13-11-2021 tot en met 04-12-2021 is er geen publiek toegestaan bij de wedstrijden! Voor meer informatie zie: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/11/12/komende-3-weken-geen-publiek-toegestaan

Met sportieve groet,

Het bestuur van Ritola Volleybal Zuidlaren