Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Septembertoernooi

Download het wedstrijdreglement in PDF Senioren

 

Onderstaande regels zijn niet gemaakt om jullie te plagen, maar om een soepel en vlot verloop van het toernooi te
garanderen.

Teams dienen zich te allen tijde de aanwijzigingen van de wedstrijdleiding en zaalbeheerder op te volgen.
Teams dienen zich minimaal 30 minuten voor de aanvang van de eerst te spelen wedstrijd te melden bij de
wedstrijdleiding. Eventuele wijzigingen in het programma worden hier bekend gemaakt.

Vrijdagavond: 2e klasse poule: 2 sets tot een maximum van 20 punten (1 punt verschil is dus mogelijk),
Zaterdag/Zondag: Alle wedstrijden 2 sets tot een maximum van 25 punten (1 punt verschil is dus mogelijk).

Er is 1 time-out per team per set. Het eerst genoemde team zorgt voor een teller en wedstrijdbal. Ritola zorgt voor
neutrale gekwalificeerde scheidsrechters. Teams dienen zelf voor inspeelballen te zorgen.
De aanvangstijden zijn richttijden. Wedstrijden worden in principe normaal uitgespeeld. Echter in bijzondere gevallen
kan de wedstrijdleiding ingrijpen en de speeltijd beperken en een verder vlot verloop van het toernooi te bereiken.
Iedere gewonnen set zijn 2 wedstrijdpunten. Een gelijke stand (indien van toepassing) is 1 wedstrijdpunt. De eindstand
wordt bepaald door:

1. Het aantal wedstrijdpunten.
2. Indien 2 teams gelijk eindigen, de winnaar van de onderlinge wedstrijd.
3. Saldo van de gescoorde punten (voor -/- tegen).
4. Indien nog gelijk, dan beslist het lot.

De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Scheidsrechters worden met respect behandeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Protesten van welke aard dan ook worden
welwillend terzijde geschoven. Wij staan open voor opbouwende kritiek om zo een volgende editie van het toernooi
nog beter te maken.

Deelname aan het toernooi is voor eigen risico. Volleybalvereniging Ritola en de organisatie laat zich op geen enkele
wijze aansprakelijk stellen voor schade in welke vorm dan ook voor, tijdens of na het toernooi.
Laat geen waardevolle spullen achter, of beter nog: laat ze thuis